NO ve vydechovaném vzduchu (HypeFeno)

 

Měřený NO v analyzátoru prokazuje aktivitu eosinofilního zánětu v dolních dýchacích cestách.

Vyšetření je velmi citlivé a může vykazovat falešně pozitivní či negativní výsledky pokud jste nachlazení, v den vyšetření jste kouřili nebo jedli zeleninu hnojenou dusíkatými hnojivy.

Pacient vydechuje 10s rovnoměrně do náustku k zajištění vzduchu z dolních dýchacích cest.