KVALIFIKACE

Osvědčení udělená ČLK na základě vzdělání, praxe a celoživotního vzdělávání: