Spirometrie

Je neinvazívní funkční vyšetření plic. Přímo měříme  nádechové a výdechové  objemy  a průtoky. Další hodnoty se  odvozují.

Výsledek ovlivňuje respirační infekce a některé léky. O  tom, zda je  před  vyšetřením   potřebné a bezpečné je vysadit, rozhodne  lékař, který vyšetření indikoval.

Pacient z maximálního nádechu prudce a dlouze vydechne do náustku. Aby se znemožnilo dýchat nosem, používá se svorka.

Možné komplikace vyšetření:

  • Nepříjemný  pocit v oblasti průdušnice
  • Kašel
  • Krátkodobá  závrať