První klinické vyšetření

Počítejte s dostatečnou časovou rezervou. Samotné vyšetření bude trvat alespoň 1 hodinu:

  1. Úvodní rozhovor má zjistit charakter a souvislosti vašich obtíží. Zjistit léky, které používáte. Zjistit dosud známé možné alergie na léky, potraviny, hmyz….
  2. Následuje kompletní klinické vyšetření.
  3. Podle onemocnění pak pomocná vyšetření jako např. kožní testy, spirometrické vyšetření, hyperFENO…
  4. Vystavíme vám lékařskou zprávu, která je určena pro vašeho praktického lékaře a pro lékaře, který vás k vyšetření odeslal.
  5. Doporučíme vám další postup, vysvětlíme účinky a vedlejší účinky ordinovaných léků u inhalačních systémů si nacvičíte jejich použití.
  6. Předpis léků můžeme  zajišťovat  jen  na  dobu do stanovené kontroly. Pokud v určeném termínu kontrola neproběhne, nemůžeme již dále předepisovat bez klinického vyšetření doporučené léky.
  7. Domluvíme si termín další kontroly, pokud bude potřeba
  8. Během vyšetření můžete položit dotazy týkající se onemocnění i léčby, rádi vám odpovíme.