OBJEDNÁNÍ

 

Objednání osobně nebo telefonicky na čísle 491 421 897

Akutní stavy po telefonické domluvě

K vyšetření si přineste:

  • Doporučení.  Vyšetření      bez doporučení jiným lékařem není vyloučené, ale preferujeme doporučení od      obvodního lékaře nebo specialisty z oboru ORL (ušní, nosní, krční), očního      a kožního.
  • Platnou průkazku zdravotní      pojišťovny
  • Od svého praktického lékaře si      vyžádejte výsledky laboratorních a pomocných vyšetření, která byla      provedena v posledním roce. Postačují již provedená vyšetření, např. při      preventivních prohlídkách, krevních odběrech z jiných důvodů… Zajímají nás      výsledky vyšetření jako je FW, krevní obraz s diferenciálním počtem      leukocytů, vyšetření moče a pokud byl důvod k RTG vyšetření, pak také poslední      provedený RTG snímek plic nebo dutin.
  • Důležité zprávy z jiných odborných ambulancí.